12.12.2007: Setna rocznica otrzymania przez Michelsona Nagrody Nobla
Dziś w Kinie Kujawianka miało miejsce oficjalne otwarcie obchodów Roku Michelsona. Pierwszym punktem było przedstawienie i powitanie zgromadzonych. Pan Jacek Sech jako Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, zapowiadał gości i prosił ich o zabranie głosu.

Pan Tomasz Kardaś natomiast wygłosił i zobrazował (prezentacja multimedialna) nam pokrótce to, co podczas swojego życia robił Michelson. Okazało się, że był bardzo wszechstronnym człowiekiem, który nie bał się pracy. Malował, gdy trzeba było coś przygotować w warsztacie, tez to robił i był przy tym bardzo dokładny. Profesorowie z całego świata widząc prace Michelsona i nie wiedząc, kto wykonał dany przyrząd, mawiali, że mógł to zrobić tylko A.A.Michelson. Wyświetlona prezentacja przedstawiała ciekawy i bardzo unikatowy zbiór dokumentów, znaczków, fotografii, które Pan Kardaś gromadzi w swym prywatnym archiwum. Całość grafiki znajdującej się na stronie pochodzi właśnie ze zbioru Pana Tomasza. Swój czas na wystąpienie miała nasza Orkiestra Dęta OSP, która wykonała kilka bardzo wpadających w ucho utworów. Trzeba jeszcze wspomnieć o Zespole Tanecznym i wokalistach, który umilali czas swoimi głosami. Pragniemy raz jeszcze podziękować wszystkim obecnym oraz osobom, które pomogły w organizacji tego szczytnego przedsięwzięcia.

Zapraszamy do galerii.

13.12.2007: Uroczystości w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Parkowej
W dniu dzisiejszym miały miejsce obchody w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Jako pierwszy przemawiał Pan Jacek Sech. Przemowa ta miała na celu wprowadzenie młodzieży w tematykę Michelsona, którą kilka minut później kontynuował Pan Tomasz Kardaś. Wyświetlona została prezentacja pt.: " Albert Abraham Michlson, człowiek, który świat nauczył mierzyć". Tak jak poprzedniego dnia Pan Tomasz wygłosił tylko mały fragment wiedzy, którą posiada o Michelsonie i całej jego rodzinie. Zainteresowanie młodzieży było bardzo duże. Młodzi ludzie bezbłędnie odpowiadali na pytania Pana Kardasia. Ów Pan, jak i my wszyscy byliśmy zaskoczeni poziomem wiedzy młodzieży.


Zapraszamy do galerii.14.12. 2007: Uroczystości w Liceum Ogólnokształcącym w Strzelnie

Dzisiejszego dnia odbyły się Uroczystości w Liceum Ogólnokształcącym im. I Armii Wojska Polskiego w Strzelnie. Mieliśmy okazje wysłuchać szeregu interesujących wykładów. Pierwszy z nich wygłosił prof. dr hab. Antoni Wójcik, który zgłębił nam zasadę działania interferometru, a mianowicie: Przyrząd posiada dwa prostopadłe do siebie ramiona. Monochromatyczne światło ze źródła A wpada do wnętrza układu i w centralnej części rozdziela się na dwie wiązki na półprzepuszczalnym zwierciadle B. Na końcu obu ramion znajdują się zwierciadła C które zawracają bieg promieni. Jedno ze zwierciadeł dodatkowo jest ruchome i za jego pomocą zmienia się drogę optyczną jednej z wiązek w celu ustawienia interferometru. Po odbiciu obie wiązki padają ponownie na półprzepuszczalne zwierciadło gdzie biegną już w jednym kierunku (do obserwatora D) i interferują ze sobą.

prof. dr hab. Józef Szudy w swoim wystąpieniu poruszył temat barw składowych. Okazało się, że każda z wiązek światła klasyfikuje się w innym miejscu na pasku barw składowych Światło po przejściu przez pryzmat rozszczepia się na barwy składowe. Dla każdej długości fali inny jest kąt załamania. Największy jest on dla barwy fioletowej, a najmniejszy dla barwy czerwonej. Im większa długość fali (mniejsza częstotliwość), tym współczynnik załamania jest mniejszy. Wszystkie składowe: czerwona, pomarańczowa, żółta, zielona, niebieska, fioletowa, tworzą widmo światła białego (widmo ciągłe). Tak wiec tęcza to wzmocnienie, a nieoświetlona nadprzestrzeń pomiędzy prążkami to wygaszenie. Najmniej ugina się fala fioletowa, a najbardziej czerwona - odwrotnie niż w pryzmacie.

Bardzo interesujący wykład wygłosił również prof. dr hab. Grzegorz Karwasz. Pan Profesor nie mówił tylko o osiągnięciach Michelsona. Bardzo dużo czasu poświęcił teorii Kopernika, a więc o tym, że Ziemia nie jest centrum wszechświata, a jedynie ciałem niebieskim krążącym po swojej orbicie wokół słońca. Jak wiadomo układ słoneczny, to jedna z setek miliardów galaktyk we wszechświecie. Uświadomiono nam, że Planety zataczają dziwne pętle. Właśnie na tej podstawie Kopernik stwierdził, iż Ziemia nie jest centralnym punktem naszej galaktyki. Profesor wyjaśnił nam również istotę zakłóceń, które możemy zaobserwować na ekranie naszego telewizora. Szumy w telewizji to nic innego jak oddziaływanie promieniowania (błądzące po wszechświecie) na urządzenia elektryczne po wielkim wybuchu. Na koniec swojego wykładu Pan prof. Pokazał nam MMS, który dostał z przeszłości. Treść mniej więcej wyglądała tak: &*^%(#&@^#*$ - to właśnie jest skutek promieniowania.

Po wygłoszeniu dwóch pierwszych wykładów miało miejsce nadanie pracowni Fizyki w Liceum Ogólnokształcącym, imienia Alberta Abrahama Michelsona. Po tym wydarzeniu, nastąpiło otwarcie wystawy poświęconej Michelsonowi. Warto dodać, że wszystkie materiały znajdujące się w muzeum, pochodzą z prywatnego archiwum Pana Tomasza Karasia.

Następnie Prof. Dr hab. Ryszard Naskręcki poprowadził ciekawą dyskusję na temat Michelsona i w ogóle historii Nagrody Nobla. Do dyskusji bardzo aktywnie włączył się dr Henryk Drozdowski, a Pani Renata Naskręcka na podsumowanie dodała parę bardzo pokrzepiających słów.


Zapraszamy do galerii.


15.12.2007: Spotkanie z M.P. Pilichami, autorami książki o noblistach, których zrodziła polska ziemia – biblioteka miejska.
Sobota minęła pod znakiem książki. Państwo Pilichowie, podpisywali książki o noblistach, których zrodziła polska ziemia.


Zapraszamy do galerii.